Ölkupor från Orkidéserien är samtliga handgraverade och
signerade av glaskonstnären Jens P. Leek i Glasriket.
Äkthetsbevis medföljer varje beställning.
Klicka på det glas Du vill se tydligare.