Whisky/seltersglas och whiskykaraff från Orkidéserien är samtliga hand-
graverade och signerade av glaskonstnären Jens P. Leek i Glasriket.
Äkthetsbevis medföljer varje beställning.
Klicka på det glas Du vill se tydligare.